สถานีพลังงานแสงอาทิตย์ Ningbo 150KW

May 26, 2021
กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ สถานีพลังงานแสงอาทิตย์ Ningbo 150KW

ชื่อโครงการ: 150KW สถานีพลังงานแสงอาทิตย์ Ningbo

 

ประเภทโครงการ: โซลาร์ฟาร์ม

 

สถานที่ติดตั้ง: Ningbo ประเทศจีน

 

วันที่ติดตั้ง: 2021