สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เซี่ยงไฮ้ 2MW

April 22, 2021
กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เซี่ยงไฮ้ 2MW

ชื่อโครงการ: สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เซี่ยงไฮ้ 2MW

 

ประเภทโครงการ: โซลาร์ฟาร์ม

 

สถานที่ติดตั้ง: เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน

 

วันที่ติดตั้ง: 2020